ANASAYFA DUYURU & HABERLER
Damping Soruşturması Hak. /Menteşe

8302.10 , 83.02.50.00.00.00 ve 8302.42.00.00.00 gtip de yer alan Menteşe cinsi eşyalarla ilgili olarak açılan Damping soruşturması neticelenmiştir. Bu doğrultuda 8302.10 (Menteşeler ( Sivil hava taşıtlarında kullanılanlar hariç; 8302.10.00.00.12 pozisyonunda yer alan nakil vasıtalarına mahsus olanlar hariç)) ve 8302.50.00.00.00 (Sabit askılıklar, şapka askıları, dirsekler, benzeri eşya)  gtip deki ürünler için kilosuna 1,64 USD damping , 8302.42.00.00.00 (Diğerleri, mobilyalar için olanlar (Sivil hava taşıtlarında kullanılanlar ve koltuk amortisörleri hariç))  gtip deki ürünler için kilosuna 0,75 USD damping uygulaması başlamıştır.

22 Mart 2018 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30368

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2016/53)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 –21/12/2016tarihli ve 29925 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/53)’in 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 1 –(1) Bu Tebliğin amacı,4/7/2015tarihli ve 29406 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/26) ile Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 8302.10 Gümrük Tarife Alt Pozisyonu ve 8302.50.00.00.00, 8302.42.00.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları altında kayıtlı “Menteşeler (Sivil hava taşıtlarında kullanılanlar hariç; 8302.10.00.00.12 pozisyonunda yer alan nakil vasıtalarına mahsus olanlar hariç), Sabit askılıklar, şapka askıları, dirsekler, benzeri eşya; Diğerleri, mobilyalar için olanlar (Sivil hava taşıtlarında kullanılanlar ve koltuk amortisörleri hariç)” ürününe yönelik başlatılan ve T.C. Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen nihai gözden geçirme soruşturmasının tamamlanması neticesinde alınan kararın yürürlüğe konulmasıdır.”

MADDE 2 –Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinde yer alan tablo, aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

GTİP

Eşyanın Tanımı

Menşe Ülke

Dampinge Karşı Önlem

(ABD Doları /Kg)

8302.10

Menteşeler (Sivil hava taşıtlarında kullanılanlar hariç; 8302.10.00.00.12 pozisyonunda yer alan nakil vasıtalarına mahsus olanlar hariç)

Çin Halk
Cumhuriyeti

1,64

8302.50.00.00.00

Sabit askılıklar, şapka askıları, dirsekler, benzeri eşya

8302.42.00.00.00

Diğerleri, mobilyalar için olanlar (Sivil hava taşıtlarında kullanılanlar ve koltuk amortisörleri hariç)

Çin Halk
Cumhuriyeti

0,75

MADDE 3 –Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 –Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.