ANASAYFA DUYURU & HABERLER
Damping Uygulamasında Gönderici Değişikliği

Bugün Resmi Gazetede yayımlanan tebliğe istinaden ;

Rafine edilmiş bakırdan ince ve kalın borular cinsi eşyalar için uygulanan damping önlemine karşı yurtdışı tedarikçi ünvanında güncelleme yapılmıştır. Daha önce Halcor Metal Works S.A. ünvanlı tedarikçiye uygulanan Damping, bugünden itibaren Elvalhalcor Hellenic Copper and Aluminium Industry S.A. göndericisine uygulanacaktır.

  

6 Mart 2018 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30352

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2017/25)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 –17/10/2017tarihli ve 30213 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/25)’in 4 üncü maddesinde yer alan tabloda, “HalcorMetal Works S.A.” ibaresi “ElvalhalcorHellenicCopperandAluminiumIndustryS.A.” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 –Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 –Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

17/10/2017

30213