ANASAYFA DUYURU & HABERLER
Gözetim Uygulaması

Aşağıdaki tabloda belirtilen ağırlıklı tohum cinsi malzemelerde gözetim uygulaması değiştirilmiştir. 

11 Kasım 2017 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30237

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2009/8)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 –15/7/2009tarihli ve 27289 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/8)’in 1 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/11/20171111-2_dosyalar/image002.gif

MADDE 2 –Aynı Tebliğin 2ncimaddesinde yer alan “CIF kıymetine” ibaresi “birim gümrük kıymetine” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 –Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 –Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.