ANASAYFA DUYURU & HABERLER
CE Uygulaması

Otomatik vezne makinaları cinsi malzemelere CE uygulaması getirilmiştir. LVD ve EMC direktiflerine göre işaretleme ve etiketlemeleri yapılarak Tareks izni alınması gerekmektedir.


20 Ekim 2017 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30216

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

“CE” İŞARETİ TAŞIMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ

TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/9)’NDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/30)

MADDE 1 –30/12/2016tarihli ve 29934 (mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “CE” İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/9)’ninEk-2’sinde yer alan Denetime Tabi Ürünler Listesine aşağıdaki satır eklenmiştir:

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171020-6_dosyalar/image002.gif

MADDE 2 –Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 –Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

30/12/2016

29934 (Mükerrer)