ANASAYFA DUYURU & HABERLER
4202'ye Kayıt Belgesi Uygulaması Gelecek
4202 de yer alan malzemelerdeki gözetim uygulaması bilindiği üzere 30/09 /2017 tarihinde sona erecek. Fakat gözetim uygulamasının kaldırılmasıyla birlikte 4202 pozisyonundaki ürünlere 30/09 tarihinde KAYIT BELGESİ uygulaması getirilecektir.

23 Eylül 2017 CUMATESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30189

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2010/1)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

HAKKINDA TEBLİĞ

MADDE 1 –31/12/2009tarihli ve 27449 2ncimükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/1)’in Ek-1’inde yer alan “Kayda Alınan Eşya Listesi” başlıklı tablodaki “41.15” ibaresinin yer aldığı satırdan sonra gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiştir.

42.02

MADDE 2 –Bu Tebliğ30/09/2017tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 –Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.