ANASAYFA DUYURU & HABERLER
KKDF Genelgesi

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürülüğü

 

 

 

Sayı

:

85593407/010.06

Konu

:

KKDF

 

GENELGE                                           27.10.2014 (2014/22)

 

Bilindiği üzere, 2014/6852 sayılı Vadeli İthalatta Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintilerinin Takip ve Tahsili” Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı 16/10/2014 tarihli ve 29147 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı çeevesinde aşağıda belirtildiği şekilde lem tesis edilecektir.

 

1- Beyanname kapsa eşyaya ilişkin KKDF yükümlü tarafından hesaplanarak beyannamede Detay Beyan” modülünde Kalemler ekranında yer alanFinansal Bilgiler” sekmesindeki Yurt içi diğer bölümündeKKDF kısmında beyan edilecektir.

 

2- KKDF mevzua uyarınca KKDF’den istisna veya muafiyet sağlanmışsa konuya ilişkin hangi yasal zenleme (tarih, sayı ve ilgili madde numarası) ile muafiyet veya istisna sağlandığı beyannamenin 44 no.lu hanesine yazılacaktır.

 

3- Ödeme şekli itibariyle KKDFye tabi olmakla birlikte KKDF beyan edilmeyen beyannamelere ilişkin muayene memuru tarafından muayene lemleri sırasında KKDF mevzua uyarınca muafiyet veya istisna olup olmağı kontrol edilecektir.

 

4- Beyanname kapsa eşya bedelinin gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihten önce (gümrük beyannamesinin tescil tarihinden önce veya tescil tarihinde) ihracatçının yurt dışı hesabına transfer edildiğine ilişkin Döviz Satım Belgesi, rk Para Transfer Belgesi veya ithalat bedelinin döviz tevdiat hesabından ihracatçının yurtdışındaki hesabına ödendiğine dair bankaca verilen bir yazı ile gümrük idarelerine tevsik edilmesi halinde KKDF kesintisi yalmamaktadır. Bu kapsamda gerçekleştirilen ithalat lemlerine ilişkin bankalar tarafından ilgili beyanname kapsa eşya için yalan transferin bir kısmının ya da tamamının iptal edildiği, transferin gerçekleştirilemediği, vb. KKDF tahsili gereken durumların bildirilmesi halinde KKDF ve buna bağ diğer alacakların tahsili gerekmektedir.

 

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

 

 

Ziya ALTUNYALDIZ Bakan a.

Müsteşar

 

DAĞITIM: Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri