ANASAYFA DUYURU & HABERLER
Ham Petrol ve Akaryakıt İhtisas Uygulaması

Ham Petrol ve Akaryakıt cinsi ürünlerin serbest dolaşıma giriş işlemlerindeki ihtisas gümrük idaresine aşağıda tabloda belirtilen Alanya Gümrük Müdürlüğü de eklenmiştir.


4 Ağustos 2017 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30144

TEBLİĞ

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 99)’NDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(GÜMRÜK İŞLEMLERİ)

(SERİ NO: 145)

MADDE 1 –30/10/2012tarihli ve 28452 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 99)’nin3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan Yetkili Gümrük Müdürlükleri tablosuna aşağıdaki (1) sıra numaralı satır eklenmiş ve diğer sıra numaraları buna göre teselsül ettirilmiştir.

Sıra No

Yetkili Gümrük Müdürlüğü

1

Alanya Gümrük Müdürlüğü

MADDE 2 –Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 –Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.