ANASAYFA DUYURU & HABERLER
1005.90' da ki Gözetim

2005/10 sayılı gözetim tebliği yürürlükten kaldırılmıştır. Kaldırılan tebliğ 1005.90 gtip de yer alan ‘’Tohumluk olmayan mısır’’ cinsi eşyalardaki tonuna 130 usd gözetim fiyatını içermektedir.

26 Temmuz 2017 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30135

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞİN

(TEBLİĞ NO: 2005/10) YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA

İLİŞKİN TEBLİĞ

MADDE 1 –21/6/2005tarihli ve 25852 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2005/10)yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 –Bu Tebliğ30/7/2017tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 –Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.


İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

(Tebliğ No: 2005/10)

             Kapsam

             Madde 1 — Bu Tebliğ, aşağıdaki tabloda gümrük tarife pozisyonu (G.T.P.) ve madde adı belirtilen ürünün (yalnız karşısında gösterilen CIF kıymetin altında birim kıymetleri haiz olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak ülke ayrımı yapılmaksızın yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esasları içermektedir.

 

G.T.P.

Madde Adı

CIF Kıymet

(ABD Doları/Ton*)

1005.90

Tohumluk olmayan mısır

130

*Ton: Brüt ağırlık