ANASAYFA DUYURU & HABERLER
Damping Soruşturması Hakkında

8208.30.00.00.00 gtip de yer alan Çin menşeli küçük ev aletlerine ait olan kesici bıçak ve ağızlardaki damping uygulaması hakkında soruşturma açılmıştır.

 

24 Mayıs 2017 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30075

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2015/12)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 –23/5/2015tarihli ve 29364 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/12)’in 5 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Soruşturma konusu ürün, 8208.30.00.00.00GTİP’ialtında kayıtlı “yalnız8509.40gümrük tarife pozisyonlu, gıda maddelerini öğütücülere, karıştırıcılara ve meyve veya sebze preslerine mahsus bıçak ve kesiciağızlar”dır.

(2) Soruşturma konusu ürün küçük ev aletlerinin ve mutfak robotlarının imalatında ana bileşen olarak kullanılmaktadır.”

MADDE 2 –Aynı Tebliğin 19 uncu maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/05/20170524-9_dosyalar/image002.gif

MADDE 3 –Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 –Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.