ANASAYFA DUYURU & HABERLER
İthalinde garanti belgesi aranacak maddelere ilişkin Tebliğ(ithalat: 2014/6)’in yürürlükten Kaldırılmasına ilişkin tebliğ

18 Haziran 2014  ÇARŞAMBA 

Resmî Gazete Sayı : 29034 TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALİNDE GARANTİ BELGESİ ARANACAK MADDELERE İLİŞKİNTEBLİĞ (İTHALAT: 2014/6)’İN YÜRÜRLÜKTENKALDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

MADDE 1 – 31/12/2013 tarihli ve 28868 2 nci mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalinde Garanti Belgesi Aranacak Maddelere İlişkin Tebliğ (İthalat: 2014/6) yürürlükten kaldırılmıştır.MADDE 2 – Bu Tebliğ 28/5/2014 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.