ANASAYFA DUYURU & HABERLER
19.06.2014 Oku Grubu Toplantı Özeti

19.06.2014 OKU GRUBU TOPLANTI ÖZETİ

GRUP BAŞKANI: Tülay AYDEMİR

 17 Haziran 2014  SALI Resmi Gazete  Sayı Sayı : 29033

 

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2014/17)

Malezya, ABD, Almanya ve Çin menşeli bazı ürünlerin ithalatında dampinge karşı önlemlerin soruşturma sonuçlanıncaya kadar uygulanmaya devam edilmesine karar verildi.Buna göre, Malezya menşeli "vulkanize edilmiş kauçuktan iplik ve ipler"in ithaline ilişkin soruşturma sonucunda, geçerli önlemlerin yürürlükten kaldırılması halinde dampingin ve zararın devamının veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu tespit edildi. 

 

17 Haziran 2014  SALI Resmi Gazete  Sayı Sayı : 29033

 

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2014/18)

 

ABD ve Almanya menşeli "yalnız süspansiyon tipi polivinil klorür"ün (PVC-S) ithaline ilişkin soruşturma sonucunda, geçerli önlemlerin yürürlükten kaldırılmasının dampingin ve zararın devamına veya yeniden oluşmasına sebep olabileceği belirlendi. Bahse konu üründe, İtalya ve Romanya'ya yönelik dampinge karşı önlemlerin beş yıllık süre sonunda yürürlükten kaldırılmasına karar verildi.

 

17 Haziran 2014  SALI  Resmi Gazete  Sayı Sayı : 29033

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2014/19)

Çin Halk Cumhuriyeti menşeli "yalnız 8509.40 gümrük tarife pozisyonlu gıda maddelerini öğütücüler ve karıştırıcılarda kullanılan kesici, doğrayıcı, öğütücü veya karıştırıcı uçlar"ın ithaline ilişkin soruşturma sonucunda da önlemlerin yürürlükten kaldırılması durumunda dampingin ve zararın devamının veya tekrarının muhtemel olduğu tespit edildi.

Bu nedenle, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunun kararı ve Ekonomi Bakanlığının onayı ile soruşturma konusu ürünler için uygulanmakta olan dampinge karşı önlemlerin soruşturma sonuçlanana kadar uygulanmaya devam edilmesine karar verildi. 

 

17 Haziran 2014  SALI  Resmi Gazete  Sayı Sayı : 29033

İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2014/5)

İran menşeli cam eşyayla ilgili korunma önleminin 4 yıl uzatılmasına karar verildi.

Ekonomi Bakanlığının İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak, 14 Haziran'dan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu, sofra, mutfak, tuvalet, yazıhane, ev tezyinatı (süsler) ve benzer işler için kullanılan cam eşyalardan İran menşeli olanlarına ilişkin korunma önleminin 4 yıl uzatılmasına ve önlemin kota uygulamasına çevrilmesine karar verdi.

Kota kapsamındaki İran menşeli eşyaların ithalatı, Ekonomi Bakanlığınca düzenlenecek ithal lisansı ile yapılacak.

Kota başvuru, dağıtım ve kullanım usul ve esasları çıkarılacak tebliğler ile ilan edilecek.

 

 

1.Dönem

(14/6/2014-13/6/2015)

2.Dönem

(14/6/2015-13/6/2016)

3.Dönem

(14/6/2016-13/6/2017)

4.Dönem

(14/6/2017-13/6/2018)

Kota Miktarı (Net kg)

1.255.000

1.267.550

1.280.226

1.293.028

 

18 Haziran 2014  ÇARŞAMBA  Resmi Gazete  Sayı : 29034

İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2014/7)

İran menşeli çekme, üfleme, float, cilalanmış veya parlatılmış cam eşyaların ithalatında korunma önlemi soruşturması açılmasına karar verildi. Buna göre, yerli üreticiler tarafından İran menşeli çekme, üfleme, float, cilalanmış veya parlatılmış cam eşyaların ithalatında son yıllarda artış olduğu, yerli üretimin ithalattan zarar gördüğü belirtilerek, söz konusu eşyanın ithalatında korunma önlemi alınması için Ekonomi Bakanlığına başvuruda bulunuldu.

İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu, başvuru konusu eşyanın ithalatıyla ilgili korunma önlemi soruşturması açılmasını kararlaştırdı.

18 Haziran 2014  ÇARŞAMBA  Resmi Gazete  Sayı : 29034

İTHALİNDE GARANTİ BELGESİ ARANACAK MADDELERE İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 2014/6)’İN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

 

 

31/12/2013 tarihli ve 28868 2 nci mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalinde Garanti Belgesi Aranacak Maddelere İlişkin Tebliğ (İthalat: 2014/6) yürürlükten kaldırılmıştır.