ANASAYFA DUYURU & HABERLER
Gözetim Uygulaması

Hamsi Balığı cinsi ürünlere uygulanan gözetim uygulaması aşağıdaki şekilde yayımlanmıştır.

7 Şubat 2017 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29972

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN

TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2007/29)’DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 –18/10/2007tarihli ve 26674 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/29)’in 1 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 –Bu Tebliğ1/1/2017tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 –Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.