ANASAYFA DUYURU & HABERLER
Gözetim Uygulaması

Kontraplak cinsi eşyalara aşağıdaki tabloda görülen şekilde gözetim uygulaması değişiklikleri söz konusudur. 

7 Şubat 2017 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29972

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN

TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2010/3)’DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 –27/3/2010tarihli ve 27534 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/3)’in 1 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/02/20170207-4_dosyalar/image002.gif

MADDE 2 –Bu Tebliğ1/1/2017tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 –Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.