ANASAYFA DUYURU & HABERLER
Gözetim Uygulaması
Kayda Alınan Eşya Listesi EK 1 de değişiklikler yapılmıştır. İthalatında Kayda alınacak eşya listesini içermektedir.

7 Şubat 2017 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29972

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN

TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2013/9)’DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 –4/6/2013 tarihli ve 28667 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/9)’in Ek-1’i ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 –Bu Tebliğ 1/1/2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 –Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

Eki için tıklayınız.