ANASAYFA DUYURU & HABERLER
Gümrük Müşavirliği ve YGM Asgari Fiyat Uygulaması

Gümrük Müşavirliği ve YGM asgari fiyat listesi yayımlanmıştır.  

 

29 Aralık 2016 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29933

TEBLİĞ

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ VE YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

ASGARİ ÜCRET TARİFESİNE İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 –30/12/2015 tarihli ve 29578 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğin Ek-1 ve Ek-2’si ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 –Bu Tebliğ 1/1/2017 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 –Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

 

Ekler için tıklayınız