ANASAYFA DUYURU & HABERLER
Gözetim Uygulaması

1205/ 1206 /1207 /1208 /1512 Gtip de yer alan aşağıda detaylı listesi bulunan ürünlerle ilgili olarak Gözetim uygulamasındaki fiyatlarda değişiklikler olmuştur. 

28 Aralık 2016 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29932

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2009/8)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 –15/7/2009tarihli ve 27289 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/8)’in 1 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

G.T.İ.P.

Eşya Tanımı

Birim CIF Kıymet

(ABD Doları/Ton*)

1205.10.90.00.00

Diğerleri

1.000

1205.90.00.00.00

Diğerleri

1.000

1206.00.91.00.19

Diğerleri

500

1206.00.99.00.19

Diğerleri

500

1207.60.00.00.00

AspirTohumu

600

1208.90.00.00.11

Ayçiçeği tohumunun unu ve kaba unları

800

1512.11.91.00.00

Ayçiçeği tohumu yağı

1.000

 

*Ton: Brüt ağırlık”

 

MADDE 2 –Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 –Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.