ANASAYFA DUYURU & HABERLER
05.06.2014 Oku Grubu Toplantı Özeti

 

05.06.2014 OKU GRUBU TOPLANTI ÖZETİ 

 

GRUP BAŞKANI: TÜLAY AYDEMİR 

 

3 HAZİRAN 2014  SALI RESMİ  GAZETE TEBLİĞ  SAYI : 29019 

 

 

Ekonomi Bakanlığından: 

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ 

(TEBLİĞ NO: 2012/3)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR TEBLİĞ  

 

2/8/2012 tarihli ve 28372 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'in (Tebliğ No: 2012/3) 1 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 8431.31.00.00.00 nolu GTIP de yer alan Asansörlere ait yedek parçaların gözetim uygulaması yükseltilmiştir. 

 

G.T.İ.P. 

Eşyanın Tanımı 

Birim Gümrük 

Kıymeti 

(ABD Doları/Kg*) 

8431.31.00.00.00 

Asansörlere, skipli asansörlere veya yürüyen merdivenlere 

ait olanlar (Yalnız boyu 1 m. ve üzeri asansör ışık perdesi 

veya boy fotoseli) 

50 

Kg: Brüt Ağırlık                                                                                                                                                                     

 

 

5 HAZİRAN 2014  PERŞEMBE    RESMİ  GAZETE TEBLİĞ  SAYI : 29021 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİNİN YURT İÇİ VE YURT DIŞI KAYNAKLARDAN TEMİNİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 

 

 

Akaryakıt harici petrol ürünlerinin, dahilde işleme rejimi kapsamında geçici ithalinde veya serbest bölgelere girişinde uygunluk yazısı istenmeyecek. 


Akaryakıt haricinde kalan petrol ürünü temin etmek isteyenler, öncelikle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından belirlenerek duyurulan elektronik altyapıyı kullanarak, bu alanlarda talep edilen bilgilerin girişini yapacak, imzalanan başvuru formunun bir sureti ve gerekli diğer belgelerle birlikte EPDK'ya müracaat edecekler.

Madeni yağ lisansı sahipleri, lisansına madeni yağ faaliyeti ile iştigal edebileceği hususu işlenmiş dağıtıcı lisansı sahipleri, piyasa faaliyeti kapsamındaki ürünler içerisinde madeni yağ işli ihrakiye teslimi lisansı sahipleri ile lisansına ihrakiye teslimi faaliyeti ile iştigal edebileceği hususu ve ihrakiye teslimi faaliyeti kapsamındaki ürünler içerisinde madeni yağ işlenmiş dağıtıcı lisans sahipleri haricinde aynı kişiye hem sanayici hem de ithalatçı sıfatıyla uygunluk yazısı verilmeyecek.

Akaryakıt harici petrol ürünlerinin; her bir serbest dolaşıma giriş beyannamesi başına 250 kilogramı ve ayda 4 beyannameyi aşmaması ya da temin edilecek ürünün azami 1 kilogram kapasiteli ambalajlar içinde olması koşuluyla yurt dışından temininde ve azami 25 kilogram kapasiteli ambalajlar içinde olmak koşuluyla yurt içinden temininde uygunluk yazısı aranmayacak.