ANASAYFA DUYURU & HABERLER
Tek Pencere Sistemi

Tek Pencere Sistemine geçiş çerçevesinde aşağıda detayları bulunan(Metal Hurda İthalatçı Belgesi/ Tehlikesiz Atık İhracat İzni/ Tehlikeli Atık İhracat İzni  İzin belgeleri de Tek Pencere Sistemine geçmiştir.

 Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca düzenlenen;

0857 (TPS-ÇŞB Metal Hurda İthalatçı Belgesi),

0900 (TPS-ÇŞB Tehlikesiz Atık İhracat İzni),

 0901(TPS-ÇŞB Tehlikeli Atık İhracat İzni) belge kodlu izin belgelerinin,

28.09.2016 tarihinden itibaren Tek Pencere Sistemine dahil edildiğine ilişkin 2016/53 sayılı Genelge ektedir.