ANASAYFA DUYURU & HABERLER
4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında

4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar ile kişisel kullanıma mahsus kara taşıtlarının geçici ithali ile ilgili şartlarda değişiklik yapılmıştır.

İlgili kanun tebliği aşağıdaki linkte yer almaktadır...

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/09/20160901-10.pdf