ANASAYFA DUYURU & HABERLER
4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında

4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar ileTürkiye Gümrük Bölgesi dışında bulunan gerçek kişilerin Türkiyede edindikleri konutlarda kullanmak üzere getirdikleri ev eşyası muafiyeti, yolcu beraberi eşya muafiyeti, kamu kurum ve kuruluşları, hayır kurumları veya insani yardım kurumları tarafından ticari gaye güdülmemek ve amacı doğrultusunda ilgili kanun tebliği aşağıdaki linkte yer almaktadır...

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/09/20160901-12.pdf