ANASAYFA DUYURU & HABERLER
İhtisas Uygulaması

Motorlu Kara taşıtlarının ihtisas Gümrük idarelerini gösteren Seri No 94 de değişiklik yapılmış, aşağıdaki liste son haliyle yenilenmiştir. 

24 Haziran 2016 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29752

TEBLİĞ

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 94)’NDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 141)

MADDE 1 –4/8/2012 tarihli ve 28374 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 94)’nin3üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Motorlu kara taşıtlarının serbest dolaşıma giriş işlemleri aşağıda belirtilen gümrük müdürlüklerinden yapılır.

Sıra NoYetkili Gümrük Müdürlüğü

1Yeşilköy Gümrük Müdürlüğü

2Gebze Gümrük Müdürlüğü

3İzmir Gümrük Müdürlüğü

4İzmit Gümrük Müdürlüğü

5Mersin Gümrük Müdürlüğü

6Derince Gümrük Müdürlüğü

7Giresun Gümrük Müdürlüğü

8DilovasıGümrük Müdürlüğü”

MADDE 2 –Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 –Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

 

Tebliğ Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

4/8/2012

28374

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

10/12/2014

29201