ANASAYFA DUYURU & HABERLER
İthalat Bedellerinin Yurt Dışına Transferi Hakkında

İthalat bedellerinin yurtdışına ödenmesi aşamasında ; ödemenin yapıldığı ihracatçının bankasının talimatı üzerine ; Türkiye de bu ihracatçı adına açılan döviz tevdiat hesabına veya TL mevduat hesabına yatırılmak suretiyle yapılan ithalat bedeli ödemeleri KKDF uygulaması açısından peşin olarak değerlendirilmektedir. Fakat ithalat bedellerinin KKDF den kaçınmak amacıyla muvazaalı(bir hukuki ilişkinin taraflarının, üçüncü kişileri aldatmak amacıyla, gerçek iradelerine uymayan ve kendi aralarında hüküm ve sonuç doğurmayan bir görünüş yaratmak konusunda yaptıkları gizli anlaşma) bir şekilde Türkiye deki hesaplara yatırılmak suretiyle ödendiğinin tespit edilmesi durumunda KKDF OLUŞMAKTADIR. 
Ekteki gelir idaresi Başkanlığının yazısını bulunmaktadır.