ANASAYFA DUYURU & HABERLER
2 Seri Nolu YGM Tebliğ Değişikliği yürütülmesinin iptali
Danıştay On Beşinci Dairesi 2015/664 esas sayılı kararı ile; Derneklerimiz lehine karar vererek 2 Seri Nolu Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 5 seri nolu Tebliğ’in 4. Maddesi ile Geçici 1. maddesinin yürütülmesinin iptaline, karar verilmiştir.  Ygm Danıştay Kararı