ANASAYFA DUYURU & HABERLER
İhtisas Gümrük Müdürlüğü

Solvent ve bazı petrol ürünlerinin serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlüklerinin belirlenmesi amacıyla Mersin Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü’de ihtisas uygulamasına dahil edilmiştir.

15 Nisan 2016 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29685

TEBLİĞ

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 100)’NDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(GÜMRÜK İŞLEMLERİ)

(SERİ NO: 139)

MADDE 1 –13/11/2012tarihli ve 28466 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 100)’nin3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan tabloya aşağıdaki satır eklenmiştir.

13

Mersin Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü

MADDE 2 –Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 –Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

Tebliğ Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

13/11/2012

28466

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

5/7/2014

29051