ANASAYFA DUYURU & HABERLER
08.05.2014 Oku Grubu Toplantı Özeti

08.05.2014 OKU GRUBU TOPLANTI ÖZETİ 

GRUP BAŞKANI: TÜLAY AYDEMİR 

 

Ekonomi Bakanlığından: 

 

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2014/14) 

 

 

GTİP 

Eşyanın 

Tanımı 

Menşe Ülke 

Üretici/İhracatçı 

Dampinge Karşı Önlem 

 

4411.13.90.00.11  

4411.14.90.00.11 

4411.92.90.00.11 

4411.93.90.00.11  

Laminat parke 

(Levha halinde 

olsun olmasın) 

Çin Halk 

Cumhuriyeti  

Jiangsu Lodgi Woods Industry Co.Ltd 

Changzhou Lingdian Woods Co.Ltd 

Changzhou Dongjia Decorative Materials Co.Ltd 

Changzhou Ou Qiang Wood Industry Co. Ltd. 

Jiangsu Zhongxin Desai Wood Product Co. Ltd. 

1,60 ABD Doları/ m2 

 

Diğer firmalar 

2,40 ABD Doları/ m2 

 

 

Çin menşeli laminat parkeler için uygulanan dampinge karşı kesin önlemlerin sona ermesinin dampingin ve zararın devamına, yeniden meydana gelmesine yol açacağı iddiasıyla yerli üretici tarafından yapılan başvurular üzerine açılan soruşturma tamamlandı.  

Yapılan soruşturma sonucunda, mevcut önlemlerin yürürlükten kaldırılması halinde dampingin ve zararın tekrarının muhtemel olduğu tespit edildiğinden, Çin menşeli laminat parkelere yönelik uygulamada bulunan dampinge karşı kesin önlemlerin, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu'nun kararı ve Bakanlık onayı aynen uygulanmaya devam edilmesi uygun görüldü. Bu çerçevede Çin'den Jiangsu Lodgi Woods Industry Co.Ltd, Changzhou Lingdian Woods Co.Ltd, Changzhou Dongjia Decorative Materials Co.Ltd, Changzhou Ou Qiang Wood Industry Co. Ltd., Jiangsu Zhongxin Desai Wood Product Co. Ltd. firmalarının ürettiği "levha halinde olsun olmasın" laminat parkelere metrekare başına 1.60 dolar, diğer firmalara metrekare başına 2,40 dolar koruma önlemi uygulanacak. Gümrük idareleri, Karar maddesinde gümrük tarife pozisyon numarası, tanımı ve menşe ülkesi belirtilen eşyanın, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamındaki ithalatında, karşılarında gösterilen oranda dampinge karşı kesin önlemi tahsil edecek.