ANASAYFA DUYURU & HABERLER
16.10.2014 Oku Grubu Toplantı Özeti

16.10.2014 OKU GRUBU TOPLANTI ÖZETİ

 

OKU GRUBU BAŞKANI: Tülay AYDEMİR

 

11 Ekim 2014  CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29142

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2011/5)DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

 

Havyar ve havyar yerine kullanılan ürünlerin ithalatında CIF kıymeti (mal bedeli, sigorta ve navlun) değiştirildi. Ekonomi Bakanlığının, İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, havyar ithalatında CIF kıymeti ton başına 500 bin dolar, havyar yerine kullanılan ürünlerde ton başına 20 bin dolar olarak belirlendi.

1604.31.00.00.00

Havyar

500.000

 

 

1604.32.00.00.00

Havyar yerine kullanılan ürünler

20.000

 

 

 

12 Ekim 2014  PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29143

TEBLİĞ

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ

(TARİFE-SINIFLANDIRMA KARARLARI)

(SERİ NO: 17)

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Bakanlar Kurulu’nca kabul edilen Türk Gümrük Tarife Cetveli’nin yeknesak olarak uygulanmasını sağlamak amacıyla, Dünya Gümrük Örgütü Armonize Sistem Komitesi’nce alınan sınıflandırma kararlarını bir tebliğ ile duyurdu.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) Resmi Gazete’de yayımlandı ve yürürlüğe girdi. Tebliğ, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin yeknesak olarak uygulanmasını sağlamak amacıyla, Dünya Gümrük Örgütü Armonize Sistem Komitesi’nce alınan sınıflandırma kararlarının duyurulmasını amaçlıyor. Tebliğ, Dünya Gümrük Örgütü Armonize Sistem Komitesi’nin 52 ve 53. dönem toplantısında alınan sınıflandırma kararlarını ve eki INN ürünleri sınıflandırma listelerini kapsıyor.

 

 

 

 

 

15 Ekim 2014  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29146

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2014/32)

 

 

Süper Film Ambalaj Sanayi ve Ticaret AŞ ve Polinas Plastik Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından yapılan başvuruda, Çin Halk Cumhuriyeti, Hindistan, Mısır ve Suudi Arabistan menşeli "BOPP filmler"in Türkiye'ye dampingli fiyatlarla ihraç edildiği ve bu durumun yerli üretim dalında zarara neden olduğu iddiasıyla ürünün ithalatına karşı önlem alınması talep edildi.

İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunca yapılan inceleme sonucunda, söz konusu ürün için damping soruşturması açılmasına karar verildi.

 

BOPP film, "Polietilen, poliester, naylon, pvc gibi ambalaj sektöründe kullanılan polimer filmlerden birisi" olarak tanımlanıyor.

 

 

 

16 Ekim 2014  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29147

BAKANLAR KURULU KARARI

 

 

VADELİ İTHALATTA KAYNAK KULLANIMINI DESTEKLEME FONU

KESİNTİLERİNİN TAKİP VE TAHSİLİ HAKKINDA KARAR

 

Vadeli ithalatta fon kesintilerinin takip ve tahsili münhasıran gümrük idarelerince yapılacak. Fon kesintisi, gümrük beyannamesinin  tescil edildiği tarihteki gösterge niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet  Merkez Bankası döviz alış kuru esas alınarak hesaplanacak.Buna göre, İthal edilen eşya ile ilgili olarak hiç ödenmeyen veya  eksik ödenen fon kesintileri ile ithal eşyasından yanlışlıkla veya  fazla alındığı anlaşılan fon kesintileri hakkında 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunundaki esaslara göre işlem yapılacak. Fon kesintilerine tabi ithal eşyasının yapılan muayene ve denetleme veya  tesliminden sonra kontrolü sonucunda, tespit edilen fon kesintisi  farklılıklarına ilişkin 4458 sayılı Gümrük Kanunundaki esaslara göre 
para cezası uygulanacak. Karar, yayımı tarihini takip eden yedinci gün yürürlüğe girecek. Karar hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı ile Maliye Bakanı müştereken yürütülecek.

 

 

 

16 Ekim 2014  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29147

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2014/9)

 

 

 

İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu, aşağıda GTİP’i ve tanımı belirtilen eşyanın ithalatında uygulanan korunma önleminin 3 (üç) yıl süreyle uzatılmasına, ek mali yükümlülüğün aşağıdaki tabloda belirtilen oranlarda belirlenmesine, Dünya Ticaret Örgütü Korunma Önlemleri Anlaşması’nın 9.1 maddesi gereğince gelişmekte olan ülkelere muafiyet tanınmasına ve önlemin istihsali hususunda Bakanlar Kurulu’na öneride bulunulmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar vermiştir.

 

G.T.İ.P.

Eşya Tanımı

1 inci
Dönem (8/11/2014-7/11/2015)
(Gümrük Kıymeti %)

2 nci
Dönem 8/11/2015-7/11/2016)
(Gümrük Kıymeti %)

3 üncü
Dönem 8/11/2016-7/11/2017)
(Gümrük Kıymeti %)

3907.60.20.00.00

78 ml/g veya daha fazla viskozitesi olanlar

6,75

6,65

6,55

 

 

 

 

16 Ekim 2014  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29147

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE

İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2014/31)

 


Korteks Mensucat San. ve Tic. A.Ş. (Korteks) adına Suni ve Sentetik İplik Üreticileri Birliğince yapılan ve diğer yerli üreticiler SASA Polyester Sanayi A.Ş., Sifaş Sentetik İplik Fabrikaları A.Ş. ve Polyteks Tekstil Sanayi Araştırma ve Eğitim A.Ş. tarafından da desteklenen başvuru üzerine, Çin, Hindistan ve Malezya menşeli poliester iplikler için 26/4/2013 tarihli ve 28629 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine  İlişkin Tebliğ ile başlatılan ve Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen damping soruşturması tamamlandı.
Yürütülen soruşturma sonucunda dampingin, yerli üretim dalında zararın ve her ikisi arasında illiyet bağının mevcut olduğu tespit edildi. Bu çerçevede, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunun kararı ve Ekonomi Bakanı’nın onayı ile belirtilen eşyanın Türkiye’ye ithalatında dampinge karşı kesin önlem yürürlüğe konuldu.