ANASAYFA DUYURU & HABERLER
Havyar da Gözetim Uygulaması Tebliğ

1604.31.00.00.00/ 1604.32.00.00.00 Gtip'lerde yer alan Havyar ve Havyar yerine kullanılan ürünlerde gözetim uygulamaları arttırılmıştır. Konu ile ilgili tebliğ aşağıdaki gibidir.

11 Ekim 2014  CUMARTESİ

 

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2011/5)DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 12/5/2011 tarihli ve 27932 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2011/5)’in 1 inci maddesinin birinci fıkrasındaki tabloda yer alan 1604.31.00.00.00 ve 1604.32.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonlu (G.T.İ.P.) havyar ve havyar yerine kullanılan ürünlere ilişkin satırlar aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

1604.31.00.00.00

Havyar

500.000

 

 

1604.32.00.00.00

Havyar yerine kullanılan ürünler

20.000

 

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.