ANASAYFA DUYURU & HABERLER
Gümrük Kanununun 234/3 maddesinin uygulanması

Gümrükler Genel Müdürlüğünün yayımlamış olduğu yazı aşağıdadır. Yazıya istinaden; Gümrük idaresinin tespit etmiş olduğu aykırılık sonrasında, aynı tür aykırılıktan başka bir gümrük idaresinde sanki kendi ihbar etmiş gibi 234/3 uygulanması istenildiğinde (cezanın %15 inin yatırılması hususu) gümrük idarelerinin bunu kabul etmeyeceğini, usulsüzlüğü sanki gümrük idaresi  tespit etmiş gibi %100 oranınca ceza uygulanması gerektiğini talimatlandırmıştır. Böyle bir uygulamanın olup olmadığı hakkında da geçmiş 6 aylık dönem için kontrol edilmesini ön görmüştür.

Tarih: 23 Eylül 2014 18:10:03 GMT+3Konu: 23.09.2014/0002888552 Gümrük Kanununun 234/3 maddesinin uygulanması

T.C.GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞIGümrükler Genel Müdürülüğü

                                                                                             

Sayı

:

85593407/155.99

Konu

:

Gümrük Kanununun 234/3 maddesinin uygulanması

 

DAĞITIM

4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 234 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında mezkur maddenin bir ve ikinci fıkralarında belirtilen aykırılıkların gümrük idaresince tespit edilmesinden önce beyan sahibince bildirilmesi durumunda söz konusu fıkralarda belirtilen cezaların yüzde onbeş nispetinde uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.  

Ancak, son zamanlarda Genel Müdürlüğümüze intikal eden çeşitli olaylardan, bir firmanın bir gümrük idaresinde gerçekleştirdiği işleme ilişkin aykırılığın söz konusu gümrük idaresince tespit edilmesi sonrasında, başka bir gümrük idaresinde gerçekleştirdiği aynı tür aykırılık içeren işlemi için bu gümrük idaresine sanki anılan aykırılığı kendisi tespit etmiş gibi bahse konu Kanunun 234 üncü maddesinin üçüncü fıkrası hükmünün tatbik edilmesi için başvurduğu, başvurulan gümrük idaresince de aykırılığı tespit eden gümrük idaresince yapılan tespitten haberdar olunmadığı için firmanın bu talebinin uygun karşılanarak 234/3 tatbiki gerçekleştirildiği anlaşılmıştır.

 

Bu tür suistimallerin önüne geçilebilmesini teminen;

 - 4458 sayılı Gümrük Kanununun 234 üncü maddesinin birinci veya ikinci fıkralarında belirtilen aykırılıklar için firmalar tarafından mezkur maddenin üçüncü fıkrası hükmünden faydalanılmak üzere Bölge Müdürlüğünüz veya bağlantılarına yapılan başvurularda, mutlak surette diğer bağlantı idarelerinizde ve/veya diğer Bölge Müdürlükleri ve bağlantılarında aynı konudaki aykırılığa ilişkin, son 6 ay içerisinde, başvuru yapan firma için bir tespit yapılıp yapılmadığının ivedilikle araştırılması,

 

- Böyle bir tespit yapılmış olduğunun anlaşılması halinde bu firmaya Gümrük Kanunu'nun 234 üncü maddesinin üçüncü fıkrası hükmünün tatbik edilmemesi,gerekmektedir.  

 Bilgi ve gereğini önemle rica ederim.

 

                 Cenap AŞCI                     Bakan a.                     Genel Müdür

 

DAĞITIM:

 

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri