ANASAYFA DUYURU & HABERLER
Gözetim Uygulaması
Aşağıdaki tebliğe istinaden birçok üründe gözetim uygulamaları değiştirilmiştir. Özellikle kalem, çakmak , kapı kilidi  gibi ürünlede artış sozkonusudur.

25 Mart 2016 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29664

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2013/10)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

HAKKINDA TEBLİĞ

MADDE 1 –19/8/2013 tarihli ve 28740 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/10)’in 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 3 –(1) Gözetim belgesi taleplerine ilişkin başvuruların değerlendirmeye alınabilmesi için Ek-II, Ek-IV, Ek-V, Ek-VI ve Ek-VII’deki formlar eksiksiz bir şekilde doldurulur ve Ek-III’deki belgelerle birlikte eksiksiz bir şekilde İthalat Genel Müdürlüğüne iletilir.”

MADDE 2 –Aynı Tebliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 4 –(1) 3 üncü maddede belirtilen belgelerin iletilmesini müteakip İthalat Genel Müdürlüğü tarafından iletilen bilgi ve belgelerde çelişki tespit edilmesi halinde ek bilgi ve belge istenebilir.”

MADDE 3 –Aynı Tebliğin Ek-I’inde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

GÜMRÜK TARİFE POZİSYONU VE EŞYA TANIMI

Sıra No

G.T.P

Eşyanın Tanımı

BİRİM

GÜMRÜK

KIYMETİ*

(ABD Doları)

1.

3921.90.60.00.11

Yalnız mesnedi şerit ve benzerlerinden dokunmuş mensucattan olanlar

2,5 $/Kg

2.

8208.30.00.00.00

Yalnız 8509.40 gümrük tarife pozisyonlu gıda maddelerini öğütücü ve/veya karıştırıcı elektrikli ev cihazlarının kesici, öğütücü ve doğrayıcı uçları

25 $/Kg

3.

8301.40.11.00.00

Silindirli kapı kilitleri

20 $/Kg

4.

8301.40.19.00.11

Soğuk hava depolarına mahsus olanlar

20 $/Kg

5.

8301.40.19.00.19

Diğerleri

20 $/Kg

6.

8301.60

Aksam ve parçalar

15 $/Kg

7.

9105.21.00.00.00

Elektrikle çalışan duvar saatleri

3,50 $/Adet

8.

9609.10

Kurşun kalemler ve kurşun boya kalemleri (sert bir kılıfa yerleştirilmiş uçları ile birlikte)

30 $/Kg

9.

9613.10.00.00.00

Tekrar doldurulamayan gazlı cep çakmakları

0,08 $/Adet

10.

9613.20.00.00.11

Ateşleme sistemi elektrikli olan doldurulabilen gazlı cep çakmakları

0,16 $/Adet

11.

9613.20.00.00.19

Diğer ateşleme sistemli olan doldurulabilen gazlı cep çakmakları

0,08 $/Adet

* Kg: Brüt Ağırlık”

 

MADDE 4 –Aynı Tebliğe ekteki Ek-IV, Ek-V, Ek-VI ve Ek-VII eklenmiştir.

MADDE 5 –Bu Tebliğ yayımı tarihini takip eden 30 uncu gün yürürlüğe girer.

MADDE 6 –Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

19/08/2013

28740

Ekler için tıklayınız