ANASAYFA DUYURU & HABERLER
28.08.2014 Oku Grubu Toplantı Özeti

28.08.2014 OKU GRUBU TOPLANTI ÖZETİ

GRUP BAŞKANI: Tülay AYDEMİR

27 Ağustos 2014  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29101

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA KOTA VE TARİFE KONTENJANI İDARESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2014/4)

Tereftalik asit ithalatında tarife kontenjanı miktarı ek Mali yükümlülüğün uygulandığı her bir dönem için 25 bin 984 ton olarak belirlendi.

4 Ağustos 2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere tereftalik asit ithalatında tarife kontenjanı miktarı, ek Mali yükümlülüğün uygulandığı her bir dönem ve ilgili Bakanlar Kurulu Kararı ekindeki ülkeler ve gümrük bölgeleri menşeli tarife kontenjanı kapsamı eşyanın tamamı için toplam 25 bin 984 ton oldu. Her bir ülke veya gümrük bölgesi menşeli eşya için bir dönemde verilecek tarife kontenjanının 8 bin 661 tonu geçemeyeceği de hükme bağlandı.

Tarife kontenjanı başvuru sırasına göre "ilk gelen ilk alır" yöntemiyle dağıtılacak. Bir ithal lisansında verilebilecek tarife kontenjanı miktarı net 700 tondan fazla olamayacak. 

Kontenjan, söz konusu ürünü üretimlerinde girdi olarak kullanan firmalara dağıtılacak. Dağıtım, ilgililerin 2012 ve 2013 yılları ile 2014 yılı ilk 6 ayına ait ithalatları, üretim kapasiteleri, üretimleri, tereftalik asit (PTA) tüketim kapasiteleri, PTA fiili sarfiyatları, istihdam ve ödenen veya tahakkuk eden vergileri dikkate alınmak suretiyle yapılabilecek.

AYAKKABILARDA İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ HAKKINDA

Ayakkabılarda uygulanan ilave gümrük vargıları için ek karar çıkarılmıştır. Böylece, 02.08.2014 tarihinden önce yüklenmiş malzemeler için ilave gümrük vargısı alınması uygulaması kaldırılmıştır. Fakat 15.09.2014 tarihine kadar tescil edilme zorunluluğu bulunmaktadır. Ayrıca tescil edilen beyannamelerin vergileri geri alınabilecektir.