ANASAYFA DUYURU & HABERLER
22.08.2014 Oku Grubu Toplantı Özeti

22.08.2014 OKU GRUBU TOPLANTI ÖZETİ

Oku Grubu Başkanı: Tülay AYDEMİR

4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA KARADA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

4.Maddesinin 2.Fıkrası değişmiştir.

Önceki Fıkra

Nihai kullanıma tabi tutulacak eşyaya nihai kullanım düzenlemelerine göre uygulanan gümrük vergisinin, diğer hallerde uygulanabilecek vergiden daha düşük olmaması durumunda söz konusu eşyaya bu kısım hükümleri uygulanamaz.

Yeni Fıkra

Nihai kullanıma tabi tutulacak eşyaya nihai kullanım düzenlemelerine göre uygulanan gümrük vergisinin, diğer hallerde uygulanabilecek vergiden daha düşük olmaması durumunda söz konusu eşyaya (eklenen kısım)  89.08 tarife pozisyonunda yer alan “sökülecek gemilerle, suda yüzen sökülecek diğer araçlar” hariç bu kısım hükümleri uygulanmaz.

13.Maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

Diğer yükümlülükler yerine getirilmek kaydıyla, gemilerin Türkiye Bölgesi dışında oldukları sürede değiştirilen aksam ve parçalarının Türkiye Gümrük Bölgesine getirilmeksizin serbest dolaşıma irişine izin verilir.

14.Maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

(2)“Diğer yükümlülükler yerine getirilmek kaydıyla, hava taşıtlarının Türkiye Gümrük Bölgesi dışında oldukları sürede değiştirilen aksam ve parçalarının Türkiye Gümrük Bölgesine getirilmeksizin serbest dolaşıma girişine izin verilir.”

107 nci maddesinin beşinci fıkrası değişmiştir.

107 nci maddesinin ESKİ  beşinci fıkrası  “(5)104 ncü maddenin ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde belirtilen araçların fiili ithal tarihinden itibaren üç yıl geçmedikçe başka bir engelli kişiye; on yıl geçemedikçe engelli olmayan kişilere gümrük vergileri tahsil edilmeden satışı, hibesi veya devri yapılamaz. On yıl sonrasında, söz konusu araçların satışı ve devrinde gümrük vergileri aranmaz.

(5)   a)104 üncü maddenin ikinci fıkrasında belirtilen araçların serbest dolaşıma girdiği tarihten itibaren on yıl geçmedikçe engelli olmayan kişilere gümrük vergileri tahsil edilmeden satışı,hibesi ve devri yapılamaz.On yıl sonrasında,söz konusu araçların devrinde gümrük vergileri aranmaz.

b) Engelli kişinin vefatı halinde;

1) Aracın varise intikalinde 107 nci maddenin birinci fıkrası uygulanmaz ve gümrük vergileri aranmaz.

2)Aracın varise intikalinde 107 nci maddenin birinci fıkrası uygulanmaz ve gümrük vergileri aranmaz.

3)Aracın, serbest dolaşıma girdiği tarihten itibaren beş yıl geçmeden varis tarafından engelli olamayan kişilere satılması veya devredilmesi durumunda gümrük vergileri tahsil edilir.”

Aynı kararın 131 inci maddesi değiştirilmiştir.

131 (1) Dökme gelen eşyanın taşınması sırasında ortaya çıkan;

a)    Ek-13’teki listede yer alan eşyada aynı ekte yer alan oranları aşmayan,

b)   Ek-13’teki listede yer almayan eşyada % 3’ü aşmayan,

c)    Boru hatları ile taşınarak ithal edilenler haricindeki doğal gaz ürünlerinde % 4’ü aşmayan farklılıklar için özet beyan eksikliği ve fazlalığı takibatı yapılmaz.”