ANASAYFA DUYURU & HABERLER
14.08.2014 Oku Grubu Toplantı Özeti

14.08.2014 OKU GRUBU TOPLANTI ÖZETİ

 

OKU GRUBU BAŞKANI: Tülay AYDEMİR

9 Ağustos 2014  CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29083

                                                                     TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2014/24)

 

 

Başvuru konusu:  şikâyetçi yerli üreticiler Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi A.Ş. ile Fatih Kalem San. ve Tic. A.Ş. tarafından ÇHC menşeli ürün için uygulanmakta olan dampinge karşı önlemin sona ermesinin damping ve zararın devamına veya tekrarına yol açacağı iddiası ile yapılan başvuru üzerine 17/12/2013 tarihli ve 28854 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2013/27 sayılı Tebliğ ile başlatılan nihai gözden geçirme soruşturması T.C. Ekonomi Bakanlığı (Bakanlık) İthalat Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük) tarafından yürütülerek tamamlanmıştır.

Başvuruyu yapan firma: Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi A.Ş. ile Fatih Kalem San. ve Tic. A.Ş

Başvuruya destekte bulunan firma:

Önleme tabi ürün: 9609.10 gümrük tarife pozisyonunda (GTP) yer alan kurşun kalemler ve kurşun boya kalemleri

Önlem alınan ülkeler: Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC)

Başvuru sonucu: Çin menşeli kurşun kalemler ve kurşun boyama kalemleri için 144 adet için 3,16 dolar şeklinde uygulanan dampinge karşı önlemlerin aynen uygulanmaya devam edilmesine karar verdi.

 

9 Ağustos 2014  CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29083

TEBLİĞ

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ

(GÜMRÜK İŞLEMLERİ)

(SERİ NO:114 )

Bu Tebliğ, ozon tabakasını incelten maddelerin serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlüklerinin belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Sıra No

Yetkili Gümrük Müdürlüğü

1

Trakya Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü

2

Ambarlı Gümrük Müdürlüğü

3

Dilovası Gümrük Müdürlüğü

4

Derince Gümrük Müdürlüğü

5

İzmir Gümrük Müdürlüğü

6

Mersin Gümrük Müdürlüğü

11 Ağustos 2014  PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29085

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2014/29)

 

Başvuru konusu: Ekonomi Bakanlığı, Bulgaristan menşeli sentetik flament ipliklerinden dokunmuş mensucat ile Bulgaristan ve Polonya menşeli sentetik veya suni devamsız liflerden dokunmuş mensucat ithalinde, söz konusu ürünlere yönelik bazı ülkelere karşı uygulanan önlemlerin etkisiz kılındığı gerekçesiyle soruşturma açtı.

 

Önleme tabi ürün: 54.07 Gümrük Tarife Pozisyonu (GTP) altında yer alan "sentetik filament ipliklerinden dokunmuş mensucat

 

Önlem alınan ülkeler: Kore Cumhuriyeti (Güney Kore), Çin Halk Cumhuriyeti, Tayland, Malezya ve Çin Tayvan

 

Başvuru sonucu: Ekonomi Bakanlığı'nın İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğleri Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğde Güney Kore, Çin, Tayland, Malezya ve Çin Tayvan'ı menşeli "sentetik filament ipliklerinden dokunmuş mensucat"ın ithalinde, 2002'de ülke ve firma bazında değişen oranlarda dampinge karşı önlemler yürürlüğe konduğu vurgulanarak, 2008'de tamamlanan nihai gözden geçirme soruşturması kapsamında anılan önlemlerin devamına karar verildiği belirtildi. Tebliğe göre çeşitli sektör temsilcileri tarafından yapılan başvurularda anılan eşyanın ithalatında uygulanan önlemlerin, önleme tabi ürünlerin Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye ihraç edilmesi suretiyle etkisiz kılındığı iddiası üzerine harekete geçen Bakanlık, inceleme başlattı. Tebliğe göre yapılan inceleme sonucunda yeterli bilgi, belge ve delillerin mevcut olduğu anlaşıldığından, Bulgaristan menşeli söz konusu ürün için İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu'nca, önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açmasına karar verdi.