ANASAYFA DUYURU & HABERLER
31.07.2014 Oku Grubu Toplantı Özeti

31.07.2014 OKU GRUBU TOPLANTI ÖZETİ

 

OKU GRUBU BAŞKANI: Tülay AYDEMİR

25 Temmuz 2014  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29071

TEBLİĞ

 

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2014/22)

 

Başvuru konusu:Çin, Hindistan, Tayland, Endonezya ve Malezya menşeli bisiklet iç ve dış lastiklerinin ithalinde halen uygulanmakta olan dampinge karşı önlemlerin sona ermesinin damping ve zararın devamına veya yeniden tekrarına yol açacağı gerekçesiyle nihai gözden geçirme soruşturması açılması istemiyle başvuruda bulunuldu. 

Başvuruyu yapan firma: Yerli üretici Anlaş Anadolu Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Başvuruya destekte bulunan firma: Billas Lastik ve Kauçuk San. Tic. A.Ş.

Önleme tabi ürün: 4011.40, 4013.90.00.00.11 gümrük tarife pozisyonları (GTP) altında yer alan motosiklet iç ve dış lastikleridir.

Önlem alınan ülkeler: Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC), Endonezya, Malezya ve Tayland

Başvuru sonucu:Çin ve Tayland menşeli motosiklet iç ve dış lastiklerine yönelik açılan damping soruşturması neticesinde, yüzde 37-100 oranlarında, Endonezya ve Malezya menşeli başvuru konusu ürüne yönelik açılan damping soruşturması neticesinde ise, yüzde 0-29 oranlarda dampinge karşı önlem yürürlüğe konuldu. Çin ve Tayland'a yönelik uygulanan dampinge karşı önlemlerin devamına karar verildi.

25 Temmuz 2014  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29071

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2014/27)

Başvuru konusu:Şikâyetçi yerli üretici Magma Mekatronik Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından yapılan başvuru kapsamında, Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli “yalnız net 13 kg/adet ve altındaki kaynak makineleri”nin Türkiye’ye dampingli fiyatlarla ihraç edildiği ve bu durumun zarara neden olduğu iddiasıyla anılan ülke menşeli söz konusu madde ithalatına karşı önlem alınması talep edilmiştir.

Başvuruyu yapan firma: Yerli üretici Magma Mekatronik Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Başvuruya destekte bulunan firma:----------------------

Önleme tabi ürün: 8515.39 gümrük tarife alt pozisyonunda “diğerleri” altında sınıflandırılan “yalnız net 13 kg/adet ve altındaki kaynak makineleri”dir.

Önlem alınan ülkeler: Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC)

Başvuru sonucu:  Çin menşeli adet başına net 13 kilogram ve altındaki kaynak makinelerinin ithalatına yönelik damping soruşturması açılmasına karar verdi.

26 Temmuz 2014  CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29072

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2014/25)

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Bilgi ve İşlemler

Konu:21/12/2013 tarih ve 28858 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2013/29 sayılı Tebliğ ile başlatılan ve Ekonomi Bakanlığı (Bakanlık) İthalat Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük) tarafından yürütülen damping soruşturması tamamlanmıştır.

Başvuruyu yapan firma: Assan Alüminyum Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Assan)

Başvuruya destekte bulunan firmalar: Beşel Basım San. ve Tic. Ltd. Şti., Abacılar Alüminyum San. ve Tic. A.Ş., Cihan Metal Endüstri ve Tic. A.Ş., İspak İzmit Sıvı Paketleme San. A.Ş. (İspak) ve Panda Alüminyum Taş. İnş. Taah. Çelik Yapılar Mak. San. ve Tic. A.Ş

Önleme tabi ürün: 7607.11 gümrük tarife pozisyonu (GTP) altında kayıtlı “kalınlığı 0,2 mm’yi geçmeyen, haddelenmiş fakat daha ileri bir işleme tutulmamış alüminyumdan mesnetsiz yapraklar ve şeritler” ve 7607.19 GTP altında kayıtlı “diğerleri (Kalınlığı 0,2 mm’yi geçmeyen, alüminyumdan mesnetsiz yapraklar ve şeritler)”dir.

Önlem alınan ülkeler: Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC

Başvuru sonucu: Çin Halk Cumhuriyeti menşeli, kalınlığı 0,2 mm'yi geçmeyen, haddelenmiş fakat daha ileri bir işleme tutulmamış alüminyumdan mesnetsiz yapraklar ve şeritlerin Türkiye'ye ithalatında yüzde 22 oranında dampinge karşı kesin önlem alınması kararlaştırıldı.

25 Temmuz 2014  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29071

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN

TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2013/23)’DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

21/11/2013 tarihli ve 28828 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/23)’in 34 üncü maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

GTİP

Eşyanın Tanımı

Menşe Ülke

Firma

Dampinge Karşı Önlem (CIF Bedelin  %)

8408.90.41.90.00

Diğerleri (su soğutmalı ve birden fazla silindire sahip motorlar hariç)

Hindistan

Greaves Cotton Limited

5,71

Diğerleri

14,38

Çin Halk

Cumhuriyeti

Changzhou Changfa Imp. & Exp. Co., Ltd.

152,48

Diğerleri

165,18

 

26 Temmuz 2014  CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29072

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN

TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2007/2)’İN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

10/1/2007 tarihli ve 26399 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/2) yürürlükten kaldırılmıştır.

64. fasıldaki ayakkabı ve aksesuarlarının tamamı 10/08/2014 tarihinden itibaren kayıt belgesine tabi olacak. Buna paralel olarak gözetim uygulaması da tebliğ lie kaldırılmış olacak.

 

64. fasılın eklenmesiyle ilgili tebliğ aşağıdadır.

26 Temmuz 2014  CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29072

 

TEBLİĞ

 

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN

TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2010/1)’DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ

31/12/2009 tarihli ve 27449 2 nci mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin  Tebliğ (Tebliğ No: 2010/1)’in EK I’inde yer alan “KAYDA ALINAN EŞYA LİSTESİ”ne “64. fasıl” eklenmiştir.

Bu Tebliğ 10/8/2014 tarihinde yürürlüğe girer.