ANASAYFA DUYURU & HABERLER
24.07.2014 Oku Grubu Toplantı Özeti

24.07.2014 OKU GRUBU TOPLANTI ÖZETİ
 

OKU GRUBU BAŞKANI: Tülay AYDEMİR

19 Temmuz 2014  CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29065

                                                                                   TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2014/21)


2015 yılının ilk yarısında süresi dolacak olan damping uygulaması kapsamındaki GTİP ve ülke ayrımları yapılmıştır. Liste şu şekildedir;

G.T.İ.P. *

Ürün

Menşe veya

İhracatçı Ülke

Önlemin Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih ve No’su

Tebliğ

No

Önlemin  Bitiş Tarihi

7307.91.00.00.00

Flanşlar

Çin Halk

Cumhuriyeti

22.01.2010/27470

2010/2

22.01.2015

7307.93.11.00.11

     Dirsekler

7307.93.11.00.12

Kavisler

7307.93.19.00.00

Diğerleri

5407.41.00.90.11

Döşemelik mensucat

Çin Halk Cumhuriyeti

11.04.2010/27549

2010/8

11.04.2015

5407.41.00.90.12

Perdelik mensucat

5407.42.00.90.11

Döşemelik mensucat

5407.42.00.90.12

Perdelik mensucat

5407.43.00.90.11

Döşemelik mensucat

5407.43.00.90.12

Perdelik mensucat

5407.44.00.90.11

Döşemelik mensucat

5407.44.00.90.12

Perdelik mensucat

5407.51.00.90.11

Döşemelik mensucat

5407.51.00.90.12

Perdelik mensucat

5407.52.00.90.11

Döşemelik mensucat

5407.52.00.90.12

Perdelik mensucat

5407.53.00.90.11

Döşemelik mensucat

5407.53.00.90.12

Perdelik mensucat

5407.54.00.90.11

Döşemelik mensucat

5407.54.00.90.12

Perdelik mensucat

5407.61.10.90.11

Döşemelik mensucat

5407.61.10.90.12

Perdelik mensucat

5407.61.30.90.11

Döşemelik mensucat

5407.61.30.90.12

Perdelik mensucat

5407.61.50.90.11

Döşemelik mensucat

5407.61.50.90.12

Perdelik mensucat

5407.61.90.90.11

Döşemelik mensucat

5407.61.90.90.12

Perdelik mensucat

5407.69.10.90.11

Döşemelik mensucat

5407.69.10.90.12

Perdelik mensucat

5407.69.90.90.11

Döşemelik mensucat

5407.69.90.90.12

Perdelik mensucat

5407.71.00.90.11

Döşemelik mensucat

5407.71.00.90.12

Perdelik mensucat

5407.72.00.90.11

Döşemelik mensucat

5407.72.00.90.12

Perdelik mensucat

5407.73.00.90.11

Döşemelik mensucat

5407.73.00.90.12

Perdelik mensucat

5407.74.00.90.11

Döşemelik mensucat

5407.74.00.90.12

Perdelik mensucat

5407.81.00.90.11

Döşemelik mensucat

5407.81.00.90.12

Perdelik mensucat

5407.82.00.90.11

Döşemelik mensucat

5407.82.00.90.12

Perdelik mensucat

5407.83.00.90.11

Döşemelik mensucat

5407.83.00.90.12

Perdelik mensucat

5407.84.00.90.11

Döşemelik mensucat

5407.84.00.90.12

Perdelik mensucat

5407.91.00.90.11

Döşemelik mensucat

5407.91.00.90.12

Perdelik mensucat

5407.92.00.90.11

Döşemelik mensucat

5407.92.00.90.12

Perdelik mensucat

5407.93.00.90.11

Döşemelik mensucat

5407.93.00.90.12

Perdelik mensucat

5407.94.00.90.11

Döşemelik mensucat

5407.94.00.90.12

Perdelik mensucat

5810.92.10.00.00

Kıymeti kg.da (net ağırlık) 17,50 Euro'yu geçenler (Eni 150 cm'yi geçenler)

5810.92.90.00.00

Diğerleri (Eni 150 cm'yi geçenler)

6005.31.10.00.00

Perdelik (tül perdeler dahil)

6005.32.10.00.00

Perdelik (tül perdeler dahil)

6005.33.10.00.00

Perdelik (tül perdeler dahil)

6005.34.10.00.00

Perdelik (tül perdeler dahil)

6006.31.10.00.00

Perdelik (tül perdeler dahil)

6006.32.10.00.00

Perdelik (tül perdeler dahil)

6006.33.10.00.00

Perdelik (tül perdeler dahil)

6006.34.10.00.00

Perdelik (tül perdeler dahil)

6303.12.00.00.00

Sentetik liflerden

6303.92

Sentetik liflerden

5407.41.00.90.11

Döşemelik mensucat

5407.41.00.90.12

Perdelik mensucat

5407.42.00.90.11

Döşemelik mensucat

5407.42.00.90.12

Perdelik mensucat

5407.43.00.90.11

Döşemelik mensucat

5407.43.00.90.12

Perdelik mensucat

5407.44.00.90.11

Döşemelik mensucat

5407.44.00.90.12

Perdelik mensucat

5407.51.00.90.11

Döşemelik mensucat

5407.51.00.90.12

Perdelik mensucat

5407.52.00.90.11

Döşemelik mensucat

2905.31

Mono Etilen Glikol (MEG)

Bulgaristan

02.05.2010/27569

2010/11

02.05.2015

7010.20.00.00.00

Yalnızca camdan tencere, tava, çaydanlık kapaklar

Endonezya

23.05.2010/27589

2010/12

23.05.2015

Hong Kong

Çin Halk Cumhuriyeti

7315.11.90.00.11

Transmisyon zincirleri

Çin Halk Cumhuriyeti

23.05.2010/27589

2010/13

23.05.2015

7315.11.90.00.19

Diğerleri

7315.12.00.00.11

Transmisyon zincirleri

7315.12.00.00.19

Diğerleri

7315.19.00.00.00

Aksamlar

8715.00.10.00.00

Bebek arabaları

Çin Halk Cumhuriyeti

23.05.2010/27589

2010/14

23.05.2015

8715.00.90.00.00

Yalnızca bebek arabalarının şasileri

Çin Halk Cumhuriyeti

8415.83.00.90.00

Yalnız belirli salon tipi sıcak ve soğuk hava cihazları (fancoil)

Çin Halk Cumhuriyeti

31.05.2010/27597

2010/16

31.05.2015

 

 

22 Temmuz 2014  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29068

TEBLİĞ

Gümrük ve Ticaret?Bakanlığından:

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TRANSİT REJİMİ)  (SERİ NO:3)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TRANSİT REJİMİ)  (SERİ NO:7)

24/7/2012 tarihli ve 28363 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No:3)’nin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasına (b) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiştir.

“c) Türkiye’den yabancı bir ülkeye karayolu veya demiryoluyla ihracına izin verilen bu Tebliğ kapsamı eşyanın sevkinde hareket gümrük idaresi tarafından belirlenen zorunlu güzergâh takip edilir.”

22 Temmuz 2014  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29068

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2014/28)

 

İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu Çin menşeli elektromekanik olanlar hariç topuzlu kapı kilidi, diğer kapı kilitleri ve yalnız kapı kilitleri için silindir bareller ile kilit kasasına yönelik olarak nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verdi. Soruşturma sonuçlanıncaya kadar, söz konusu ürünlerin ithalatında uygulanan dampinge karşı önlemler uygulamada kalmaya devam edecek.

Önleme tabi maddeler 8301.40.11.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) altında yer alan topuzlu kapı kilidi (elektromekanik olanlar hariç), 8301.40.19.00.11 ile 8301.40.19.00.19 GTİP’leri altında yer alan ‘‘diğer kapı kilitleri (elektromekanik olanlar hariç)’’ ve 8301.60.00.00.00 altında yer alan “yalnız kapı kilitleri için silindir bareller ile kilit kasası”dır.

Ekonomi Bakanlığı'nın İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre yerli üretici Kale Kilit ve Kalıp Sanayii A.Ş. tarafından Çin menşeli "topuzlu kapı kilidi (elektromekanik olanlar hariç), diğer kapı kilitleri (elektromekanik olanlar hariç), yalnız kapı kilitleri için silindir bareller ile kilit kasası" maddelerinde halen uygulanmakta olan dampinge karşı kesin önlemin sona ermesi halinde damping ve zararın devam edeceği veya yeniden meydana geleceği gerekçesiyle nihai gözden geçirme soruşturması açılması istemiyle başvuruda bulundu.

Hatırlanacağı üzere 31 Temmuz 2003 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliğ ile "topuzlu kapı kilidi (elektromekanik olanlar hariç), diğer kapı kilitleri (elektromekanik olanlar hariç), yalnız kapı kilitleri için silindir bareller ile kilit kasası" ürünleri için Çin'e yönelik sırasıyla adet başına 1,60 dolar, 1,77 dolar ve 0,74 dolar nispetlerinde ülke temelinde uygulanan dampinge karşı önlem uygulanıyor. 30 Temmuz 2009 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ ile uygulamanın aynen devam etmesine karar verilirken, anılan önlemin 30 Temmuz 2014 tarihine kadar uzatılması kararlaştırılmıştı. Söz konusu uygulama bu ayın sonunda bitecekti.

Yapılan inceleme neticesinde, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu tarafından Çin menşeli söz konusu eşya için bir nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verildi. Başvuruya konu mevcut önlem soruşturma sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya devam edecek. Soruşturma, Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek.

 

22 Temmuz 2014  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29068

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2014/26)


İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu, ABD menşeli beyazlatılmamış kraftlayner kağıtlar için damping soruşturması açılmasına karar verdi.

Başvuru konusu ürün, 4804.11.11.10.00, 4804.11.15.10.00 ve 4804.11. 90.10.00 gümrük tarife istatistik pozisyonları (GTİP) altında kayıtlı “beyazlatılmamış kraftlayner kağıtlar”dır

Oyka Kağıt Ambalaj Sanayi ve Tic. A.Ş. tarafından yapılan başvuruda, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) menşeli "beyazlatılmamış kraftlayner kağıtlar"ın Türkiye'ye dampingli fiyatlarla ihraç edildiği ve bu durumun yerli üretim dalında zarara neden olduğu iddiasıyla anılan ülke menşeli söz konusu ürün ithalatına karşı önlem alınması talep edildi. Başvuru aşamasında sunulan delillerden, yerli üretim dalını temsil niteliğini haiz olduğu anlaşıldı.

ABD için normal değer hesaplamasında, bağımsız kaynaklardan temin edilmiş 2013 yılı ortalama iç piyasa fiyat verileri kullanıldı. Şikayet konusu ülkeden, Türkiye'ye gerçekleştirilen satışların ihraç fiyatının belirlenmesinde, şikayet konusu ürünün normal değerinin hesaplanmasında kullanılan döneme ilişkin Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerinden elde edilen ağırlıklı ortalama ihraç fiyatı esas alındı. Normal değer ile Türkiye'ye ihraç fiyatı mümkün olduğu ölçüde aynı ticari aşamada (fabrika çıkış aşaması) karşılaştırılmış olup ABD menşeli şikayet konusu ürün için hesaplanan damping marjının ihmal edilebilir oranın üzerinde olduğu görüldü. Yapılan inceleme sonucunda; başvurunun yeterli bilgi, belge ve delilleri içerdiği anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu'nca, ABD menşeli söz konusu ürün için, damping soruşturması açılmasına karar verildi. Soruşturma, Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek.

Kararın ilgili maddeleri uyarınca, soruşturma süresince geçici önlem uygulanması kararlaştırılabilecek ve kesin önlem geriye dönük olarak uygulanabilecek. Önlemlerin uygulanmasında başlamış işlem kavramı ve istisnası bulunmayacak.

 

24 Temmuz 2014  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29070

TEBLİĞ

Maliye Bakanlığından:

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ SERİ NO:1’DE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SERİ NO:35)

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in, petrol türev ürünlerinin ithalatında denetimlerin sıkılaştırılmasından doğan teminat sistemine yönelik sektör şikayetlerinin karşılanacağı yönündeki beyanlarının ardından teminat çözümlerine ilişkin tebliğ değişikliği yayınlandı. 

Buna göre, Maliye’nin genel sistemi içinde Erken Teminat Çözümü Sertifikası (ETÇS) sahibi firma ya da şahıslar ithalatta verdikleri teminatları daha sonra hızla çözdürebilecekler. Bunun için kapasite, yükümlülüklerini zamanında yerine getirme ve ceza almamış olmaya yönelik kriterler belirlendi. Bu kapsamdaki mükellefl er, vergi incelemesi bitmeden teminatlarının yüzde 80’ini alabilecek. 

1 Sayılı ÖTV Genel Tebliği değişikliği Resmi Gazete’de yayınlandı. Buna göre, bazı petrol türevi ürünlere ilişkin teminatlar kolayca çözülebilecek. İthal edilen ürün ÖTV’ye tabi olmayan bir malın üretiminde kullanılacaksa, tahakkuk eden vergi, ÖTV iade alacaklarından mahsup edilebilecek. Ancak mahsuplaşma işlemi, vergi incelemesi sonucunda gerçekleşecek. 

İmalatçı ithalatçılar başvurabilecek 
Erken teminat çözümü, ETÇS sahibi firmalar için yüzde 80 oranında vergi incelemesi tamamlanmadan yapılacak. Kalan yüzde 20 de inceleme bittikten sonra yapılacak. Bu kapsamda çözülecek teminat tutarının Ankara, İstanbul, İzmir ve Kocaeli illeri için 300 bin lirayı, diğer iller için ise 100 bin lirayı aşması halinde ilgili vergi dairesi başkanlığı/defterdarlık onayının alınması üzerine, teminat çözümü işlemleri yapılacak. 

ETÇS belgesi almak için ise ithalatçı imalatçılar başvuru yapacak. Başvuranların, hırsızlık, güveni kötüye kullanma, dolandırıcılık, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma gibi suçlardan hüküm giymemiş olması şartı bulunuyor. Bunun yanında, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ile Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanuna muhalefetten mahkum olmamaları, Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan hükümlü bulunmamaları veya Vergi Usul Kanununda yazılı kaçakçılık suçlarını işlememiş olmaları gerekecek. Sahte fatura düzenlememiş kişiler, KDV yükümlülükleri açısından sahte belge kullanmamış kişiler başvuru yapabilecek. ETÇS almak isteyen imalatçıların, TSE markasına haiz olması, başvuru tarihinden önceki son 3 takvim yılı itibarıyla petrol ürünlerine ilişkin ÖTV mükellefiyetinin bulunması, gelir veya kurumlar vergisi, geçici vergi, gelir veya kurumlar vergisi tevkifatı, katma değer vergisi ve ÖTV uygulamalarından her birine ait beyanname verme ödevini her bir vergi türü itibarıyla ikiden fazla aksatmamış olması da gerekecek.