ANASAYFA DUYURU & HABERLER
Damping Uygulamasında Gönderici Değişikliği


Damping uygulamaları gönderici firmanın ünvanına göre değişiklik arz edebiliyor. Bu sebeple; PT Indoroma göndericisi PT INDORAMA SYNTHETICS TBK olarak değişmiştir.

10 Temmuz 2014  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29056

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2009/1)DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1  12/1/2009 tarihli ve 27108 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan İthalatta Haksız RekabetinÖnlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/1)in 42 nci maddesinde yer alan PT Indoroma ibaresi PT Indorama Synthetics TBK olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 2  Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3  Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

TebliğYayımlandığıResmîGazete'nin

Tarihi

Sayısı

12/1/2009

27108

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğin YayımlandığıResmîGazete'nin

Tarihi

Sayısı

22/3/2014

28949