ANASAYFA DUYURU & HABERLER
2013/2 Sayılı Tebliğ

Yayımlanan bu tebliğe istinaden ithal lisansında verilebilecek miktar 45.000 kg olarak sınırlandırılmıstır.

4 Temmuz 2014  CUMA  Resmî Gazete Sayı : 29050 TEBLİĞ
Ekonomi Bakanlığından:

İthalatta kota ve tarife kontenjanı idaresine İlişkin tebliğde (tebliğ no: 2013/2) değişiklik Yapılmasına dair tebliğdir.

 MADDE 1 – 23/7/2013 tarihli ve 28716 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğin (Tebliğ No: 2013/2) 4 üncü  maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 “MADDE 4 – (1) Kota dağıtımı, başvuru sırasına göre,  ilk gelen ilk alır yöntemiyle yapılır. Bir ithal lisansında verilebilecek miktar, 45.000 kg’ı aşamaz.”