ANASAYFA DUYURU & HABERLER
Kanun Tasarı Taslağı
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ‘nın yayımlamış olduğu ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nu da içine alan Kanun Taslağı Ekte tarafınızla paylaşılmıştır. Önemli değişiklikleri beraberinde getirmektedir