ANASAYFA DUYURU & HABERLER
17.04.2014 Oku Grubu Toplantı Özeti

17.04.2014 OKU GRUBU TOPLANTI ÖZETİ

GRUP BAŞKANI: TÜLAY AYDEMİR

 

İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2014/4)

Tereftalik asit ithalatında 2 yıl süreyle ek mali yükümlülük şeklinde korunma önlemi uygulanmasına karar verilmiştir. Ek mali yükümlülük  tereftalik asitin gümrük kıymetinin yüzdesi olarak uygulanacak.  Bu oran 1. dönem gümrük kıymetinin yüzde 4'ü, ikinci dönem gümrük kıymeti yüzde 3,75'i olacak. Ayrıca Dünya Ticaret Örgütü Korunma Önlemleri Anlaşması gereğince soruşturma konusu eşyanın ihracatçıları olarak önemli bir menfaati olan Dünya Ticaret Örgütü üyeleri ile istişarelerde bulunulacak. Korunma Önlemleri Anlaşması gereğince gelişmekte olan ülkelere muafiyet tanınacak.