ANASAYFA DUYURU & HABERLER
10.04.2014 Oku Grubu Toplantı Özeti

10.04.2014 OKU GRUBU TOPLANTI ÖZETİ

GRUP BAŞKANI: TÜLAY AYDEMİR

 

İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2014/2)

70.13 gtipinde sınıflandırılan İran menşeli sofra, mutfak, tuvalet, yazıhane, ev tezyinatı ve benzer işler için cam eşyanın ithalatında uygulanmakta olan korunma önleminin etkilerinin değerlendirilmesi ve söz konusu önlem uygulamasının devamının gerekli olup olmadığının incelenmesi amacıyla soruşturma açılmasına karar vermiştir.

İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2014/3)

Ekonomi Bakanlığı, seyahat çantaları, el çantaları ve benzeri mahfazaların ithalatında uygulanan korunma önlemini 2 yıl süreyle uzattı. Buna göre uzatma süresinin ilk yılında adet başına maksimum 3,50 dolar, kilogram başına 2,40 dolar, ikinci yılında adet başına maksimum 3,25 dolar, kilogram başına 2,30 dolar ek mali yükümlülük uygulanacak. 

Ekonomi Bakanlığı’nın İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ Resmi Gazete’de yayımlandı. İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu, seyahat çantaları, el çantaları ve benzeri mahfazaların ithalatında uygulanan korunma önlemi 2 yıl süreyle uzatılmasına karar verdi. 8 Nisan 2014-7 Nisan 2015 tarihleri arasında adet başına maksimum 3,50 dolar, kilogram başına 2,40 dolar, 8 Nisan 2015-7 Nisan 2016 tarihleri arasında adet başına maksimum 3,25 dolar, kilogram başına 2,30 dolar önleminin ek mali yükümlülük şeklinde uygulanması karara bağlandı. Ayrıca Dünya Ticaret Örgütü Korunma Önlemleri Anlaşması’nın 9.1 maddesi gereğince gelişmekte olan ülkelere muafiyet tanınmasına ve önlemin istihsali hususunda Bakanlar Kurulu’na öneride bulunulmasına toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile karar verildi.

Kilogram başına 2,50 dolardan, 2,40 dolara düşmüştür.

Adet başına 3,75 dolardan 3,50 dolara düşmüştür.

 

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2014/2)

Malezya, Pakistan, Tayland ve Vietnam menşeli sentetik ve suni devamsız liflerden iplikler (kesik elyaf ipliği) in ithalatında dampinge karşı kesin önlem yürürlüğe konulmuştur.

GTİP

Eşyanın Tanımı

Menşe Ülke

Firma

Dampinge Karşı

Önlem (CIF

Bedelin  %)

55.08; 55.09

Sentetik ve suni devamsız liflerden iplikler

Malezya

PENFABRIC SDN.BERHAD

17,03

(5509.52; 5509.61;

RECRON SDN.BHD.

11,26

5509.91 hariç)

DİĞERLERİ

18,32

55.10 (5510.20 hariç); 55.11

Pakistan

DIN TEXTILE MILLS LTD.

10,02

 

MARGALLA TEXTILE MILLS LTD.

6,62

 

MONNOOWAL TEXTILE MILLS LTD.

6,62

 

DİĞERLERİ

12,18

 

Tayland

INDO-THAI SYNTHETIC CO., LTD.

7,79

 

LUCKY SPINNING CO., LTD.

14,02

 

DİĞERLERİ

20,24

 

Vietnam

FORMOSA INDUSTRIES CORP.

19,48

 

DONG QUANG SPINNING CORP.

22,15

 

THANH CONG TEXTILE GARMENT INVESTMENT TRADING JSC

23,91

 

PHU BAI SPINNING MILL JOINT STOCK COMPANY

20,11

 

THIEN NAM INVESTMENT AND DEVELOPMENT JSC

20,87

 

HUE TEXTILE GARMENT JOINT STOCK COMPANY

20,87

 

PHU THANH SPINNING JOINT STOCK COMPANY

20,87

 

EVERGREEN GLOBAL PTE LTD.

20,87

 

PHONG PHU YARN THREAD COMP.LTD.

20,87

 

PHU VIET SPINNING JOINT STOCK COMPANY

20,87

 

DİĞERLERİ

26,25

 

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2014/1)

Birim gümrük kıymeti kilogram başına 1,6 dolar altında olan ve gıda sanayinde kullanılan orto fosforik asit ithal etmek isteyenler, bunları ancak Ekonomi Bakanlığınca düzenlenecek gözetim belgesiyle ithal edebilecek. Gözetim belgesi gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranacak. Bir gümrük beyannamesi kapsamında ilgili gümrük tarife istatistik pozisyonundan 50 kilogram veya daha az miktarda yapılacak olan ithalat, gümrük kıymetine bakılmaksızın gözetim uygulamasından muaf olacak.