ANASAYFA DUYURU & HABERLER
14. Hafta Oku Grubu Toplantı Özeti

GRUP BAŞKANI: TÜLAY AYDEMİR

İTHALATTA KOTA VE TARİFE KONTENJANI İDARESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2014/1)

9003.11.-90.03.19 GTIP nolu gözlük çerçevelerinde tarife kontenjanı başvurusu açılmıştır. Ekonomi Bakanlığı, gözlük çerçeveleri ithalatında korunma önlemi uygulamasına ilişkin karar çerçevesinde açılan tarife kontenjanının başvuru ve dağıtım esaslarını belirledi. Buna göre tarife kontenjanı miktarı, ek mali yükümlülüğün uygulandığı her bir dönem için toplam 246 bin 681 adet olarak belirlendi. Ancak her bir ülke veya gümrük bölgesi menşeli eşya için bir dönemde verilecek tarife kontenjanı 82.227 adeti geçemez.

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ(TEBLİĞ NO: 2014/11)

2905.31 GTIP’ de yer alan Kuveyt menşeli "Etilen glikol"a (etandiol) yönelik olarak İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ kapsamında yürürlükte olan dampinge karşı önlem yürürlükten kaldırılmıştır.

Söz konusu önlem, Kuveyt'te yerleşik Equate Petrochemical Co. firması için yüzde 6, Kuveyt'te yerleşik diğer firmalar için ise yüzde 20 oranında dampinge karşı önlem uygulanmasını öngörüyordu.

Ekonomi Bakanlığı'nın İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğ'de Kuveyt'te yerleşik Equate Petrochemical Co. firması için yüzde 6, Kuveyt'te yerleşik diğer firmalar için ise yüzde 20 oranında dampinge karşı önlem yürürlüğe konulduğuna dikkat çekilen tebliğde, Kuveyt'te yerleşik Equate Petrochemical Co. ve The Kuwait Olefins Company firmaları ile adı geçen iki firmanın tek /münhasır ihracat satış sorumlusu şirket olarak Birleşik Arap Emirlikleri'nde yerleşik MEGlobal International FZE firması Kuveyt menşeli MEG için ara gözden geçirme soruşturması açılması başvurusunda bulunduğu vurgulandı. Tebliğe göre başvuru sahibi firmalar tarafından sağlanan bilgiler ile Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ithalat istatistiklerinden yararlanılarak yapılan inceleme sonucunda, Kuveyt menşeli dampingli ithalattan kaynaklanan zarara ilişkin gözden geçirme soruşturması açılması için yeterli delillerin mevcut olduğu anlaşıldığından İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ ile bir zarar ara gözden geçirme soruşturması başlatıldı. Söz konusu soruşturma Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülerek tamamlandı.

Soruşturmaya konu önlemlerin uygulanmaya başlamasından sonra yerli üretim dalındaki zarar koşullarının incelenmesi için 1 Ocak 2013 ile 30 Haziran 2013 tarihleri arasındaki dönem gözden geçirme dönemi olarak belirlendi.

Soruşturma açılışını müteakip soruşturma konusu ürünün Bakanlık tarafından bilinen Kuveyt'teki üretici ihracatçılarına, Türkiye'de yerleşik ithalatçıları ile halen tek yerli üretici olan Petkim Petrokimya Holding A.Ş.'ye, ayrıca soruşturmaya konu ülkede yerleşik diğer üretici ve ihracatçılara iletilebilmesini teminen anılan ülkenin Ankara Büyükelçiliğine ilgili soru formları ve soruşturma açılış Tebliğine ulaşmalarını sağlamak için soruşturma açılışına ilişkin bildirim yapıldı.

Yapılan tespitler ışığında, Kuveyt menşeli dampingli ithalat ile yerli üretim dalındaki zarar arasındaki illiyet bağının mevcut veriler çerçevesinde tesis edilemediği ve soruşturmaya konu Kuveyt menşeli ithalatta uygulanan dampinge karşı önlemin yürürlükten kaldırılması halinde yerli üretim dalında zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olmadığı anlaşıldığından İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu'nun kararı ve Ekonomi Bakanı'nın onayı ile Kuveyt menşeli soruşturma konusu ürüne yönelik olarak İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ kapsamında yürürlükte olan dampinge karşı önlemin yürürlükten kaldırılmasına karar verildi.

01.04.2014 tarihinde yürürlüğe girecek, muhtelif Ayakkabı içeriği Bazı Tüketici ürünlerinin ithalat Denetimi Tebliği (ürun Güvenliği ve Denetimi: 2014-18) hk.

Bazı Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/18) 31.12.2013 tarih 28868 Mük. sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış ve Tebliğ'in yürürlük tarihi 01.04.2014 olarak belirlenmişti.

İTHALATTA DENETİME TABİ ÜRÜNLERİN LİSTESİ

 

 

 

 

GTİP

Madde İsmi

Test Raporları

6401.92.10.00.00

Yüzü kauçuktan olanlar

Ftalat

6401.92.90.00.00

Yüzü plastik maddeden olanlar

Ftalat

6401.99.00.00.00

Diğerleri

Ftalat

6402.19.00.00.00

Diğerleri

Ftalat

6402.20.00.00.00

Ayakkabıların yüzündeki kayışların veya ince şeritlerin tabandaki deliklerden geçirilmek suretiyle ayakkabı yüzünün tabana tutturulduğu diğer ayakkabılar

Ftalat

6402.91.90.00.00

Diğerleri

Ftalat

6402.99.10.00.00

Yüzü kauçuktan olanlar

Ftalat

6402.99.31.00.00

Taban ile birlikte topuk yüksekliği 3 cm. den fazla olanlar

Ftalat

6402.99.39.00.00

Diğerleri

Ftalat

6402.99.50.00.00

Terlik ve ev içinde giyilen diğer ayakkabılar

Ftalat

6402.99.91.00.00

İç tabanının uzunluğu 24 cm. den az olanlar

Ftalat

6402.99.93.00.00

Erkek veya kadınlara ait olduğu belirlenemeyen ayakkabılar

Ftalat

6402.99.96.00.00

Erkekler için

Ftalat

6402.99.98.00.00

Kadınlar için

Ftalat

6403.19.00.00.00

Diğerleri

Ftalat

6403.91.11.00.00

24 cm. den az olanlar

Ftalat

6403.91.13.00.00

Erkek veya kadınlara ait olduğu belirlenemeyen ayakkabılar

Ftalat

6403.91.16.00.00

Erkekler için

Ftalat

6403.91.18.00.00

Kadınlar için

Ftalat

6403.91.91.00.00

24 cm. den az olanlar

Ftalat

6403.91.93.00.00

Erkek veya kadınlara ait olduğu belirlenemeyen ayakkabılar

Ftalat

6403.91.96.00.00

Erkekler için

Ftalat

6403.91.98.00.00

Kadınlar için

Ftalat

6403.99.11.00.00

Dış tabanı ile birlikte topuk yüksekliği 3 cm. den fazla olanlar

Ftalat

6403.99.31.00.00

24 cm. den az olanlar

Ftalat

6403.99.33.00.00

Erkek veya kadınlara ait olduğu belirlenemeyen ayakkabılar

Ftalat

6403.99.36.00.00

Erkekler için

Ftalat

6403.99.38.00.00

Kadınlar için

Ftalat

6403.99.50.00.00

Terlikler ve ev içinde giyilen diğer ayakkabılar

Ftalat

6403.99.91.00.00

24 cm. den az olanlar

Ftalat

6403.99.93.00.00

Erkek veya kadınlara ait olduğu belirlenemeyen ayakkabılar

Ftalat

6403.99.96.00.00

Erkekler için

Ftalat

6403.99.98.00.00

Kadınlar için

Ftalat

6404.11.00.00.00

Spor ayakkabıları, tenis ayakkabıları, basketbol ayakkabıları, jimnastik ayakkabıları, antrenman ayakkabıları ve benzerleri

Ftalat

6404.19.10.00.11

Erkekler için

Ftalat

6404.19.10.00.12

Kadınlar için

Ftalat

6404.19.10.00.13

Çocuklar ve bebekler için

Ftalat

6404.19.90.00.11

Erkekler için

Ftalat

6404.19.90.00.12

Kadınlar için

Ftalat

6404.19.90.00.13

Çocuklar ve bebekler için

Ftalat